Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei
Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei
Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei
Ebook395 pages7 minutes

Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volum de documente istorice, dedicat celor care doresc să afle mai multe despre istoria singurei “Metropole de vin” a Europei.
LanguageRomână
Release dateSep 13, 2022
ISBN9791222001265
Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei

Related to Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei

Related ebooks

Reviews for Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei - Octavian Isailă

  Coperta_RO.jpg

  Cuprins

  Prefață

  Documente Metropola de Vin

  Documente Ambrosi

  Documente Caspari

  Cărţi și pliante

  Namen- und Preisverzeichnis überveredelte, unveredelteund amerikanische Reben der Kokeltaler ersten Rebveredlungs-Anlage

  Pepinierele Ambrosi. Viţe altoite port altoi

  Ambrosi - Fischer & Co. Aiud -Jud. Alba

  Catalog despre viţe altoite și viţe americane pe anul 1939-1940

  Instrucţiuni scurte pentru plantarea și îngrijirea viilor

  Articol Die Weingartenerneuerung in Siebenbürgen

  Buletinul agriculturii anul 10 seria II

  Diferite încercări în altoirea viţei de vie făcute în anul 1929 de M. Ambrosi jun.

  Landwirtschaftliche Blätter und Obft und Weinbau Zeitung

  Landwirtschaftliche Blätter für Siebenbürgen

  Vechea Metropolă de Vin a Transilvaniei -Mediaș-
Istoric de replantare a Europei cu viţă altoită. Ambrosi

  Vechea Metropolă de Vin a Transilvaniei -Mediaș-
Istoric de replantare a Europei cu viţă altoită. Caspari

  Octavian Isailă

  Reconstrucţia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei

  2005 - 2021 - 16 ani de documentare -

  Volum de documente istorice,

  dedicat celor care doresc să afle mai multe

  despre istoria singurei Metropole de vin a Europei.

  Mediaș, 2021

  In Memoriam Maia Caspari

  Prefață

  De copil am avut privilegiul de a merge cu școala la muncă patriotică, așa cum era modelul comunist în perioada respectivă. De departe cele mai dulci dintre toate, pe lângă porumb, sfecla de zahăr și cartofii, au fost deplasările la cules de struguri pe dealurile de pe partea stângă a drumului de la ieșire din Mediaș, care duce către Dârlos. Era anul 1984.....

  Anii au trecut, lucrurile s-au schimbat, din anii copilăriei având doar informația că au existat la Mediaș Caspari și Ambrosi, care au făcut vin și atât. Și avantajul faptului că părinții mei în perioada când sașii erau încă aici au avut curajul și ambiția ca odraslele lor să facă grădinița și școala la secția germană, motiv pentru care am copilărit vorbind și gândind în limba germană, care s-a dovedit a fi de mare folos în viață, mai ales în demersul pornit ulterior pentru ca majoritatea covârșitoare a documentelor găsite erau în limba germană.

  În anul 2005, în timpul renovării casei Buresch în zona centrală, am aflat de la Maia Caspari o mică parte din povestea familiei Caspari și am primit de la ea câteva documente interesante, care m-au dus către descoperirea unei istorii locale uimitoare.

  Faptul că nu auzisem nimic despre această poveste până la vârsta de 30 de ani m-a intrigat și am început să caut documente și dovezi

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1