Despre fenomenul spiritului în artă şi ştiinţă
Despre fenomenul spiritului în artă şi ştiinţă
Despre fenomenul spiritului în artă şi ştiinţă
Ebook173 pages3 hours

Despre fenomenul spiritului în artă şi ştiinţă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

«…numai acea parte a artei care există în procesul plăsmuirii artistice poate constitui obiectul psihologiei, nu însă şi aceea care reprezintă esenţa intrinsecă a artei. Această a doua parte, ca şi întrebarea ce reprezintă arta în sine, nu poate constitui niciodată obiectul unui mod de examinare psihologic, ci numai estetico-artistic.»
C.G. Jung
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 20, 2022
ISBN9786064016119
Despre fenomenul spiritului în artă şi ştiinţă
Read preview

Read more from C.G. Jung

Related to Despre fenomenul spiritului în artă şi ştiinţă

Related ebooks

Psychology For You