Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mysterium Coniunctionis. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie
Mysterium Coniunctionis. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie
Mysterium Coniunctionis. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie
Ebook327 pages7 hours

Mysterium Coniunctionis. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Astăzi apar o mulţime de tendinţe care ar dori să elimine inconştientul încă nerecunoscut general, prin explicarea ipotezei acestuia ca prejudiciu personal al acelora care se servesc de această ipoteză. În mod ciudat, aici nu se iau în consideraţie dovezile prezentate din cauza prejudecăţii cunoscute că psihologia nu ar fi nimic altceva decât o părere subiectivă preconcepută. Trebuie să recunoaştem că în nici un alt domeniu nu există un pericol atât de mare ca cercetătorul să cadă victimă presupoziţiilor sale subiective. Cu siguranţă el trebuie să rămână conştient în mare măsură de ecuaţia sa personală. Oricât de tânără ar fi psihologia proceselor psihice inconştiente, ea a ajuns totuşi la constatarea anumitor fapte care se bucură din ce în ce mai mult de recunoaşterea generală. Printre acestea se numără structura antagonică a psihicului pe care o are în comun cu toate procesele naturale. Cele din urmă sunt fenomene energetice care reies mereu dintr-o stare mai puţin probabilă de tensiune a contrariilor. Această formulare are chiar o semnificaţie specială pentru psihologie, căci conştiinţa ezită de regulă să vadă sau să recunoască antagonismul propriului său fundal, deşi tocmai de acolo îşi trage energia."
C.G. Jung
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 20, 2022
ISBN9786064016089
Mysterium Coniunctionis. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie
Read preview

Read more from C.G. Jung

Related to Mysterium Coniunctionis. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie

Related ebooks