Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Strigatul copiilor muti: O perspectiva psihanalitica asupra celei de a doua generatii a Holocaustului
Strigatul copiilor muti: O perspectiva psihanalitica asupra celei de a doua generatii a Holocaustului
Strigatul copiilor muti: O perspectiva psihanalitica asupra celei de a doua generatii a Holocaustului
Ebook285 pages6 hours

Strigatul copiilor muti: O perspectiva psihanalitica asupra celei de a doua generatii a Holocaustului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Unul dintre lucrurile cele mai interesante, dar si cele mai îngrijoratoare pe care le aflăm din această excelentă carte este că trauma se transmite: pacienții lui Ilany Kogan aparțin celei de a doua generații a holocaustului. Cu alte cuvinte, ei sunt copiii acelor evrei supraviețuitori, ai căror părinți au fost exterminați în lagărele naziste. Te poți întreba în ce fel te instruiesc evenimente groaznice petrecute unei alte populații cu peste șaptezeci de ani în urmă. Dacă este adevărat că trauma se transmite - și lectura acestei cărți ne convinge pe deplin de existența acestui fenomen – atunci copiii supraviețuitorilor comunismului vor fi și ei marcați de traumele suferite de părinți, mai ales când aceștia se vor fi apărat de neplăcerea gândurilor și trăirilor prin îndepărtarea lor din conștiință. Pentru noi lecția cărții constă în ideea că doar asumarea trecutului, confruntarea conștientă cu el, oricât de dureroasă ar fi, îi ferește pe copiii noștri de repetarea inconștientă a acelorași probleme și suferințe.

Ilany Kogan este profesor și supervizor la Departamentul de Psihoterapie al Școlii Medicale de la Universitatea din Tel Aviv, psiholog clinician și psihanalist formator, membru al Asociației Psihanalitice Internaționale. Trăiește și lucrează în Israel.


În analiză, Kay s a plâns mult despre alterarea mirosului său. Doar acum am putut face conexiunea cu povestea tatălui său, despre oameni murind în excrementele și vărsăturile lor, nefiind în stare să ajungă la latrina publică din cauza mirosului
îngrozitor care emana de acolo. Astfel, alterarea simțului olfactiv a devenit un mecanism de supraviețuire. Starea constantă de foame a lui Kay, ca și faptul că suferea de frig și inabilitate de a găsi haine călduroase potrivite, făcuseră parte din experiențele tatălui său vitreg în timpul celui de al Doilea Război Mondial.
Ilany Kogan
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 27, 2022
ISBN9786064015334
Strigatul copiilor muti: O perspectiva psihanalitica asupra celei de a doua generatii a Holocaustului
Read preview

Related to Strigatul copiilor muti

Related ebooks

Books Recommended For You