Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Elefantul din creier: Motivațiile noastre ascunse din viața de zi cu zi
Elefantul din creier: Motivațiile noastre ascunse din viața de zi cu zi
Elefantul din creier: Motivațiile noastre ascunse din viața de zi cu zi
Ebook572 pages12 hours

Elefantul din creier: Motivațiile noastre ascunse din viața de zi cu zi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În timp ce declarăm numeroase motivații nobile pentru comportamentul nostru – altruism, loialitate, compasiune – alte motivații mai puțin nobile se ascund, de obicei, în fundal — și ne este greu să le examinăm direct, pentru că nu ne place să vorbim și nici măcar să ne gândim la cât suntem de egoiști. Cu cât știm mai puțin despre toate motivațiile care ne determină comportamentul, cu atât mai bine! Ne putem autoamăgi și, în acest fel, putem fi convingători în a-i amăgi și pe ceilalți. În această carte sunt prezentate unele dintre motivațiile ascunse pe care le avem, atât în viața personală, cât și în unele dintre cele mai mari instituții sociale – arta, școala, medicina, politica și religia – construite astfel încât să servească și agendelor noastre ascunse, nu numai obiectivelor declarate oficial. După confruntarea cu acest elefant din creier, nu vom mai vedea lumea, și nici pe noi înșine, la fel.

Kevin Simler este scriitor și inginer, a lucrat timp de 10 ani ca programator și continuă să ofere consultață legată de tehnologie, leadership și recrutare de personal.

Robin Handon este profesor de economie la George Mason University și cercetător la Future of Humanity Institute din cadrul Universității Oxford.


Există fațete întunecate, necercetate ale vieții publice: instituții sociale venerate în care aproape toți participanții se autoamăgesc în mod strategic, piețe în care cumpărătorii și vânzătorii deopotrivă pretind că tranzacționează un lucru în timp ce, pe ascuns, tranzacționează altceva. Scena artistică, de pildă, nu este doar despre „aprecierea frumuseții"; ea funcționează ca scuză pentru afilierea cu oameni impresionanți și ca etalare sexuală (o modalitate de a te învârti în cercuri sociale și de a face sex).
Autorii
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 17, 2022
ISBN9786064015013
Elefantul din creier: Motivațiile noastre ascunse din viața de zi cu zi

Related to Elefantul din creier

Related ebooks

Psychology For You