Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce gandesc oamenii in sinea lor: Descifrarea limbajului corporal
Ce gandesc oamenii in sinea lor: Descifrarea limbajului corporal
Ce gandesc oamenii in sinea lor: Descifrarea limbajului corporal
Ebook374 pages5 hours

Ce gandesc oamenii in sinea lor: Descifrarea limbajului corporal

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Indiferent dacă te afli la un interviu de angajare, la o petrecere sau dacă navighezi în social media, îți dorești să știi dintr-o ochire dacă oamenii sunt sinceri în ceea ce spun sau dacă felul în care se afișează corespunde cu cine sunt ei în realitate. Dincolo de fațadă și de vorbe, cartea de față te ajută să ghicești intențiile și gândurile conlocutorilor, pornind de la postură, poziția mâinilor, contactul vizual (sau evitarea acestuia) ori genul de fotografii pe care aceștia le publică pe Facebook. Cei doi autori, somități în descifrarea limbajlui corporal, oferă o metodă precisă de "scanare" a gesturilor și de verificare a impresiilor obținute, luând în calcul contextul, proiecțiile personale, dar și multiplele semnificații ale gesturilor umane – brațele încrucișate, de exemplu, pot exprima nu doar rezistența celuilalt, dar și faptul că e obosit sau înfrigurat.

Mark Bowden și Tracey Thomson sunt speakeri și traineri recunoscuți în domeniul comunicării nonverbale. Compania lor, Truthplane, colaborează nu doar cu directori de mari companii, dar și cu personalități ale politicii internaționale.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 17, 2022
ISBN9786064014948
Ce gandesc oamenii in sinea lor: Descifrarea limbajului corporal

Related to Ce gandesc oamenii in sinea lor

Related ebooks

Psychology For You