Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Aventurile literelor
Unavailable
Aventurile literelor
Unavailable
Aventurile literelor
Ebook40 pages0 minutes

Aventurile literelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Învață alfabetul prin intermediul acestei scurte povestiri în care literele se caută unele pe celelalte pentru a da naștere la poveștile copiilor.

O mare familie, compusă din Tatăl-Alfabet, Mama-Sunet și Copiii-Litere, trăia fericită în casa ei – o carte nouă – până când un băiat rău rupe toate foile și familia este despărțită. Câteva litere se hotărăsc să plece în căutarea fraților și a surorilor lor pentru a se reuni din nou.

Află ce se întâmplă mai departe. Oare vor reuși să se reîntâlnească cu toții și să locuiască iarăși împreună într-o nouă carte?

 

Ca BONUS, pe lângă poveste, cartea conține și activități legate de personaje. Pentru a învăța alfabetul într-un mod distractiv, copiii trebuie să rezolve câteva sarcini provocatoare, precum:

  • Să găsească ieșirea din labirinturi;
  • Să caute cuvinte și litere;
  • Să descopere diferențe;
  • Să coloreze personaje;
  • Să traseze litere și multe altele.

Literele din această carte ilustrată sunt ființe vii, menite să învețe copiii alfabetul într-un mod distractiv și interactiv.

LanguageRomână
PublisherShandra Nalia
Release dateSep 4, 2022
ISBN9798215974711
Unavailable
Aventurile literelor

Related to Aventurile literelor

Activity Books For You

View More

Reviews for Aventurile literelor

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words