Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Insula lui Arturo
Insula lui Arturo
Insula lui Arturo
Ebook451 pages7 hours

Insula lui Arturo

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Insula lui Arturo urmărește povestea unui băiat pe jumătate orfan de pe insula Procida, din golful Napoli, chiar înainte de izbucnirea celui deal Doilea Război Mondial. Temele cărții – incest, misoginie, narcisism, homosexualitate – îi străbat paginile precum lava incandescentă." The New York Times
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateSep 1, 2022
ISBN9786069785454
Insula lui Arturo

Related to Insula lui Arturo

Related ebooks

General Fiction For You