Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viata buna: O introducere in etica
Viata buna: O introducere in etica
Viata buna: O introducere in etica
Ebook523 pages11 hours

Viata buna: O introducere in etica

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O bună și reușită lecție de morală este nu aceea în care ni se predică doct valorile, ci aceea în care ni se arată cum să practicăm virtuțile pentru ca viețile noastre să fie împlinite și noi să fim împăcați cu ceilalți și cu noi înșine. Mircea Dumitru
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 1, 2022
ISBN9786064015389
Read preview

Related to Viata buna

Related ebooks

Philosophy For You