Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Schimbarea: Cartea a Treia din Seria MacKay - Detectiv Canadian
Schimbarea: Cartea a Treia din Seria MacKay - Detectiv Canadian
Schimbarea: Cartea a Treia din Seria MacKay - Detectiv Canadian
Ebook179 pages2 hours

Schimbarea: Cartea a Treia din Seria MacKay - Detectiv Canadian

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un detectiv mai comod, o imigrantă superbă, cu talente mai ciudate, un caz oribil și evenimente paranormale
În ultima vreme, dezamăgit, cu inima și mândria rănite, Mark nu prea mai așteaptă multe bucurii de la viața sa, ci continuă să își facă treaba ca un robot, numărând orele rămase până ce poate să se întoarcă acasă.
Mark are obiceiul să dispară
LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateAug 29, 2022
ISBN9781988827933
Schimbarea: Cartea a Treia din Seria MacKay - Detectiv Canadian
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Schimbarea

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks