Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atingeri de catifea
Atingeri de catifea
Atingeri de catifea
Ebook127 pages38 minutes

Atingeri de catifea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Atingerea mintii si a inimii de catre Cuvant, atingerea pamantului de razele blande ale soarelui, atingerea tarmului de catre mare intr-un sarut tandru, toate vorbesc despre cea mai mare forta din univers care tine toate lucrurile laolalta, dragostea.

Am scris aceste cuvinte cu scopul de a atinge inimi, cu speranta unei lumi mai bune.

LanguageRomână
Release dateAug 26, 2022
ISBN9786060718802
Atingeri de catifea
Author

Leahu Constantin

56 ani, pensionar, fost electrician de motoare electrice.Pasionat din scoala de literatura romana, scrie din 2018.De asemenea, este pasionat si de artizanat: traforaj si pirogravura.

Related to Atingeri de catifea

Related ebooks

Poetry For You