Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ia-ma cu tine cand pleci
Ia-ma cu tine cand pleci
Ia-ma cu tine cand pleci
Ebook339 pages4 hours

Ia-ma cu tine cand pleci

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De la autorii bestsellerurilor Zi după zi și Toate acele locuri minunate

Într-o dimineață, Ezra Ahern descoperă că sora lui, Bea, a dispărut. Fără nicio explicație, fără niciun bilet, nimic în afară de o adresă de e-mail. Ezra nu și-a imaginat niciodată că sora lui îl va lăsa să se descurce singur cu familia lor disfuncțională – un tată abuziv și o mamă care îi neglijează. Cum va face față realității ostile fără Bea?
Bea Ahern știa de multă vreme că va trebui să fugă cât mai departe de casă. Dar un mesaj în căsuța ei poștală schimbă totul și fata se trezește singură într-un oraș nou – fără Ez, fără un plan bine pus la punct – pe urmele cuiva care poate nici nu vrea să fie găsit.
Pe măsură ce Ezra descoperă căi pentru a supraviețui, Bea e pusă în fața unor secrete despre trecutul lor ce vor scoate la lumină un adevăr pe care nici nu-l bănuiau. Separați, cu urme adânci lăsate de abuzu¬rile suferite, dar legați de o iubire profundă, cei doi frați trebuie să învețe să aibă încredere în ei înșiși înainte de a afla din nou drumul spre celălalt.

„O poveste plină de compasiune despre vulnerabilitate, rănile copilăriei și cum ne putem vindeca de trecut." – Publishers Weekly

„Un roman tulburător, al cărui mesaj este deopotrivă optimist și provocator: în loc să fugi de propriu-ți trecut, aleargă cu brațele deschise spre viitor." – Kirkus Reviews

„O înduioșătoare poveste epistolară despre suferința de a nu fi văzut și despre cum iubirea dintre frați poate ajuta ființele fragile să-și găsească propriul drum." - YA Books central.com
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateAug 24, 2022
ISBN9786064015624
Ia-ma cu tine cand pleci

Related to Ia-ma cu tine cand pleci

Related ebooks

General Fiction For You