Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Tsau 3: Joulu vaarassa - tehtävä Hiirenkorvatunturilla
Unavailable
Tsau 3: Joulu vaarassa - tehtävä Hiirenkorvatunturilla
Unavailable
Tsau 3: Joulu vaarassa - tehtävä Hiirenkorvatunturilla
Ebook124 pages1 hour

Tsau 3: Joulu vaarassa - tehtävä Hiirenkorvatunturilla

Rating: 0 out of 5 stars

()

Unavailable in your country

Unavailable in your country

About this ebook

Sheriffikaverukset Tsau ja Valtteri saavat tehtäväkseen selvittää postiongelman Hiirenkorvatunturilla. Jännittävässä tarinassa tavataan opettaja Onni H. Iirelä, tuomari Hugo G.G. Huuhkaja, Jonttu Tonttu ja eräs ilkeä kuningas palvelijoineen. Tarinassa opitaan Tsaun isovaarin Alberton viisauksia ja sanonoja. Pidetään lukuisia palavereja ja myös yksi matematiikan oppitunti. Hauskojen ja hieman jännittävienkin vaiheiden päätteeksi tarinalla on tietenkin onnellinen loppu.
LanguageSuomi
Release dateAug 24, 2022
ISBN9789528066934
Unavailable
Tsau 3: Joulu vaarassa - tehtävä Hiirenkorvatunturilla
Author

Seppo Keinänen

Mikäli oikein muistan, kysessä on aivan tavallinen ihminen.

Related to Tsau 3

Related ebooks

Reviews for Tsau 3

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words