Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

33 de spectacole - 33 de pagini din istoria recentă a Teatrului Maghiar de Stat Cluj
33 de spectacole - 33 de pagini din istoria recentă a Teatrului Maghiar de Stat Cluj
33 de spectacole - 33 de pagini din istoria recentă a Teatrului Maghiar de Stat Cluj
Ebook232 pages3 hours

33 de spectacole - 33 de pagini din istoria recentă a Teatrului Maghiar de Stat Cluj

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

,,Recunosc că-mi plac regizorii care păstrează intact miezul poveștii, și mai puțin cei dispuși să sacrifice narațiunea de dragul experimentului; îmi doresc să ies din sala de spectacol cu povestea vie în minte, cu personajele plimbându-se prin fața ochilor mei, războindu-se cu mintea mea, cu prejudecățile mele și cu limitele mele de interpretare. Cred în continuare că esența teatrului este dialogul dintre actori/personaje și spectatori, unul construit iar și iar, odată cu fiecare reprezentație nouă a aceluiași spectacol (de aceea îmi și place să revăd montări foarte dragi mie sau care mi-au provocat simțurile).” (Nona Rapotan)
„Nona Rapotan stăpânește tehnica numită captatio benevolentiae și o practică cu naturalețe și discreție. Nici urmă de didacticism în comentariile sale, o abordare clară fără să fie simplistă e punctată de observații personale, puncte de vedere subiective prin care simțim că împărțim cu ea fotoliul din sala de spectacol. Cronicarul se substituie ochiului și urechilor cititorului, deschide piste personale de reflecție, îl ghidează discret, pe un ton serios, fără să fie grav în lectura semnelor scenei. Nona Rapotan scrie așa cum se înfățișează: luminoasă, discretă, feminină, deschisă la dialog.” (Oana Cristea Grigorescu)
LanguageRomână
Release dateJul 30, 2022
ISBN9786069682715
33 de spectacole - 33 de pagini din istoria recentă a Teatrului Maghiar de Stat Cluj
Read preview

Related to 33 de spectacole - 33 de pagini din istoria recentă a Teatrului Maghiar de Stat Cluj

Related ebooks

Performing Arts For You

View More