Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aplicația: Ei te cunosc. Ei știu unde ești.
Aplicația: Ei te cunosc. Ei știu unde ești.
Aplicația: Ei te cunosc. Ei știu unde ești.
Ebook321 pages5 hours

Aplicația: Ei te cunosc. Ei știu unde ești.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De la autorul bestsellerului Offline, acum Aplicația – Ei te cunosc. Ei știu unde ești.
Pare prea bine ca să fie și adevărat. Cel mai bun cartier, o casă modernă unde totul este controlabil printr-un sistem smart-home, oricând, de oriunde și extrem de sigur. Hendrik și Linda sunt în al nouălea cer de când s-au mutat aici. Este casa pe care și-au imaginat mereu că o vor împărți împreună toată viața.

Dar într-o noapte Linda dispare. Niciun mesaj, niciun indiciu, nici cea mai mică urmă a ei. Poliția nu dorește să se implice prea mult, iar Hendrik este pe punctul de a exploda. Ar fi putut cineva să intre în casă în acea noapte? Și dacă a făcut-o, de ce Aplicația nu a declanșat imediat alarma?
Hendrik devine din ce în ce mai circumspect. Și pe bună dreptate, pentru că se pare că nu doar Aplicația știe unde locuiește el...

„N-ai nevoie de semn de carte când citești thrillerele lui Arno Strobel pentru că nu le poți lăsa din mână! Sunt captivante și-ți dau palpitații!” (Sebastian Fitzek)
LanguageRomână
Release dateJul 30, 2022
ISBN9786069682562
Aplicația: Ei te cunosc. Ei știu unde ești.
Read preview

Related to Aplicația

Related ebooks

Thrillers For You