Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubirea e Cântec
Iubirea e Cântec
Iubirea e Cântec
Ebook63 pages19 minutes

Iubirea e Cântec

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sacralitatea cuvântului ,,este expresia care zugrăvește trăirile acestui suflet sensibil care prin poemele deosebite ne poartă pașii prin poieni pline de flori, prin păduri încântătoare populate de cerbi și viețuitoare ale locului ce se ivesc pe poteci tainice și pe dealurile înverzite.
Alături de Milucă suntem oaspeți sosiți pe ulițele satului românesc, în mijlocul horelor și cântecelor înnobilate de frumusețea fetelor îmbrăcate după tradiția ancestrală a portului popular românesc. Cântecul și fiorul tainic al dorului este asemeni unei doine blânde , fiind nelipsit din creația autorului.
,,În sat la noi sunt zece fete/ Frumoase cum nu se poate/De-ar fi s-aleg le iau pe toate/ Ce ochi adânci, ce mândre plete.../La horă mai ales să vii/Să vezi cum saltă-n cântecele/ Ori vino la cules de vii/Sau toamna când ți-o fii mai jele.,, Poemul În sat la noi
Citindu-l pe Milucă, dorești instinctiv să te apropii tot mai mult de acest suflet care dăruiește din apa vie a cuvântului său, dorești să citești și alte poeme, alte curgeri, izvorâte din această sursă de poezie sacră, pură. Dorești ca apa limpede a acestui izvor să adape și alte inimi și să le apropie de rădăcinile ancestrale care au hrănit sevele acestui izvor, din roua pământului străbun și din sclipirea aștrilor, aștrii cu care autorul dialoghează la fel cum o face cu întreaga creație.
Atâtea seri furat-am umbre,/Vântului de-asemeni struna,/Prin desișuri sumbre/Fericit vorbeam cu luna./Lună, tu de atâta vreme/Stai pe ceruri sclipitoare,/Spune-mi tu, de ce se teme/Draga mea și tot dispare?/Eu vorbit-am blând cu mine,Iarba codrului s-o calc./Ea se duce și nu vine/Poate eu dânsei nu-i plac? Poemul ,,Am iubit candva,,
Pătrunzând în lumea poeziei autorului Milucă, trăiești un răsfăț al simțurilor, simți vibrând în ființa ta muzica divină a naturaleții care înnobilează spiritul prin sacralitatea cuvântului.
Daniela Topîrcean - poet

LanguageRomână
Release dateAug 9, 2022
ISBN9781005724863
Iubirea e Cântec
Author

Manuela Timofte

Manuela was born in a small town in Transilvania, Romania and brought up under Communism. Her childhood dream was to become a classroom teacher. Therefore, her dream was alive for over twenty years, teaching 1- 4 grade classes.Later, she gained a BA in English and another one in Psychology from Spiru Haret University, Romania. In her 40s, she received MRes in Developmental Psychology from Oxford Brookes University.She worked with both children and adults with special needs. She also volunteered with the Marie Curie shop in the Uk, mentored Muslim children in Oxford and helped children with Autism in Hunedoara, Romania as a volunteer Psychologist.Manuela currently writes non-fiction books, books for children and likes spending time in her garden.

Related to Iubirea e Cântec

Related ebooks

Poetry For You