Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Psihopatologia autoritatii
Psihopatologia autoritatii
Psihopatologia autoritatii
Ebook267 pages5 hours

Psihopatologia autoritatii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ariane Bilheran ne invită la o analiză psihologică completă a autorității, de la funcțiile sale indispensabile civilizării, până la manifestările psihopatologice. Sunt aduse în discuție mecanismele specifice prin care diferitele tipuri de autoritate – parentală, infantilă, educațională, instituțională – își îndeplinesc rolul fundamental de a stabili reguli și limite, dar și diferitele tipuri de rebeliune în fața autorității care apar atunci când aceasta este dezumanizată și deturnată de exercițiul puterii. Copilul-rege, delicvența juvenilă, tirania psihică, obediența extremă, hărțuirea și manipularea sunt câteva dintre consecințele patologice discutate pe larg. Psihoterapia, prin travaliul implicit asupra autorității pe care-l presupune, poate schimba aceste efecte prin restabilirea echilibrului interior, inițierea autonomizării și dezvoltării individuale.

Ariane Bilheran este absolventă a Școlii Normale Superioare din Paris, psiholog clinician cu doctorat în psihopatologie, filosof și conferențiar. A scris numeroase lucrări despre psihologia puterii, hărțuire și manipulare.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateAug 11, 2022
ISBN9786064014528
Psihopatologia autoritatii
Read preview

Related to Psihopatologia autoritatii

Related ebooks

Psychology For You