Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Omul modern in cautarea sufletului
Omul modern in cautarea sufletului
Omul modern in cautarea sufletului
Ebook295 pages6 hours

Omul modern in cautarea sufletului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Considerată de mulți drept una dintre cele mai importante cărți din domeniul psihologiei, Omul modern în căutarea sufletului este o introducere cuprinzătoare în opera lui Carl Gustav Jung. Lucrarea de față acoperă o gamă largă de subiecte, precum psihologia, gnosticismul, teosofia, filosofia orientală și spiritualitatea, în general. Prima parte a cărții tratează analiza viselor în aplicarea sa practică, problemele și scopurile psihoterapiei moderne, precum și teoria jungiană a tipurilor psihologice. Secțiunea de mijloc abordează convingerile lui Jung despre etapele vieții și despre omul arhaic. De asemenea, el pune în contrast propriile teorii cu cele ale lui Sigmund Freud. Spre finalul cărții Jung discută despre psihologie și literatură și dedică un capitol postulatelor de bază ale psihologiei analitice. Ultimele două capitole sunt destinate problemei spirituale a omului modern după Primul Război Mondial. El o compară cu înflorirea gnosticismului în secolul al II-lea și investighează modul în care psihoterapeuții sunt precum clerul.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateAug 11, 2022
ISBN9786064014511
Omul modern in cautarea sufletului
Read preview

Read more from C.G. Jung

Related to Omul modern in cautarea sufletului

Related ebooks