Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maturitatea Masonică prin Scripturi
Maturitatea Masonică prin Scripturi
Maturitatea Masonică prin Scripturi
Ebook114 pages1 hour

Maturitatea Masonică prin Scripturi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sper și mă rog ca această carte să vă lumineze până la punctul de a vă schimba sau cel puțin de a vă adapta. Dacă suntem sinceri, este atât de ușor în lumea de astăzi să ne abatem de la calea cea bună sau să ne îndepărtăm de la temelia noastră. Luați în considerare că tot ceea ce este scris vi se aplică, așa cum am considerat că mi se aplică și mie în timp ce scriam.
Pentru ca să beneficiați la maximum, uneori vor fi date doar referințe scripturale. Am fost învățat că este mai bine ca o persoană să citească singură ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Francmasoneria încurajează fiecare membru să caute revelația, și să-și formeze propria opinie asupra multor subiecte importante, inclusiv asupra religiei. Citirea a două sau trei versete înainte și după tinde să ofere un context și un conținut iluminat. Permiteți-mi să vă recomand, de asemenea, să cumpărați sau să descărcați o Biblie de studiu bună.
Nu uitați, suntem în căutarea acelui ceva pe care îl numim lumină (cunoaștere), iar orice lucru care merită va necesita timp și muncă. [Proverbe 14:23] A cere revelație de la Duhul Sfânt înainte de orice demers trebuie să devină o practică standard.

LanguageRomână
Release dateAug 3, 2022
ISBN9781005853891
Maturitatea Masonică prin Scripturi

Related to Maturitatea Masonică prin Scripturi

Related ebooks

Social Science For You