Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ödenäs - sagt och gjort: ord och människor vi minns
Ödenäs - sagt och gjort: ord och människor vi minns
Ödenäs - sagt och gjort: ord och människor vi minns
Ebook175 pages53 minutes

Ödenäs - sagt och gjort: ord och människor vi minns

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ödenäs är en by med stark gemenskap och många färgstarka individer genom åren. Här har författaren nedtecknat en del av de historier han gärna återberättar om livet och människorna i det gamla Ödenäs.
LanguageSvenska
Release dateAug 4, 2022
ISBN9789180571432
Ödenäs - sagt och gjort: ord och människor vi minns
Author

Ewald Johnsson

Ewald Johnsson är barnfödd i Ödenäs. Under hela sitt liv har han lyssnat till äldre människors "sketprat". Utrustad med ett gott minne kommer han ihåg och berättar gärna om livet i Ödenäs. När någon undrar om nåt i byn får man ofta svaret "fråga Ewald -han vet!"

Related to Ödenäs - sagt och gjort

Related ebooks

Related categories

Reviews for Ödenäs - sagt och gjort

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ödenäs - sagt och gjort - Ewald Johnsson

  Till alla gamla önnäsabor

  Innehållsförteckning

  Prolog

  Axel i Mellomgården

  Aron i Mellomgården

  Vida i Mellomgårn

  Anders i Mellomgården

  Nabba-Gustav

  Viktor på Långås

  Olas Einar

  Rickard i Västergården

  Tåes Johan

  Tåes Lotta

  Lagerins Anders

  Lagerins Karl

  Einar i Ulemysta

  Tage i Ulemysta

  Bryngels Emma

  Bryngels Anders

  Bryngels Petter

  Gillis

  Karl Mårtensson

  Einar Ek

  Mellberg

  Nabba Linus

  Yngve i Nabben

  Leander Edqvist

  Leanders Eskil

  Thure Edqvist

  Bo Edqvist

  Gubben (August) Mattsson

  Mattssons Krestina

  Mattssons Emma

  Gilbert i Bråten

  Gustav i Bråten

  Sjögrens Eddie

  Alda Sjögren

  Hjalmar Sjögren

  Axel på Hagalia

  Rusk Adel och Hulda

  Boens Axel

  Helga Eliasson

  Ivar Larsson

  Lille-Johan

  Läkarbo

  Karl i Läkarbo

  Olga i Läkarbo

  Sven i Läkarbo

  Anton Örns Sven

  Anton Örn

  Enok i Monäs

  Arvid på Gröneslätt

  Olles

  Olles Reinhold

  Olles Fredrik

  Emil i Boasvea

  Axel i Boasvea

  Erland i Boasvea

  Emil i Brandsbo

  Gustav i Brandsbo

  Ragnar i Brandsbo

  Gottfrid i Brandsbo

  Oskar i Kringelsbäcken

  Hjalmar i Kringelsbäcken / Hjalmar på Kullen

  Ellena i Kringelsbäcken

  Gunnar i Kringelsbäcken

  Johan Boman

  Sven på Lövbacka

  Erik Tollstadius

  Svantes Elly

  Sven Gustavsson

  Svante Eriksson

  Svantes Anna

  Nilsa Ester

  Smeden Carl Göransson

  Skoga Karl

  Ador Johansson

  Hjulsjönäsen

  Sven i Hampedal

  Modigs Johan

  Sammela Hilda

  Bengt Johnsson

  Alfons Andersson

  Axel i Ramberget

  Rambergs Karl

  Anna i Ramberget

  Malka Tilda

  Manuels Hjalmar

  Eliasa Johan

  Sagas Anders

  J:son, Algot

  Johan Sjögren

  Karl på Kvia

  Anders Örneblad

  Olle i Ekelund

  Herman Andersson

  Greva Karl

  Fälta Karl

  Fält Axel

  Pållarn

  Hermans Gunnar

  Alma och Sven

  Manda i Boasvea

  Klock Augusta Anders

  Olaus Svensson

  Bennis Karin

  Ormåsa Selma

  Arvid på Gröneslätt

  Skoga Karl

  Tupp Arthur

  Knekten Westberg

  Westbergs Tilda

  Bettys Erik

  Gravas Erik

  Fritz

  Gusten i Sandvik

  Torsten

  John Olsson

  Jag, Ewald

  Persongalleri

  Prolog

  Jag, Ewald Johnsson, yngst i en syskonskara på två systrar och fem bröder. Vi fick höra otaliga berättelser från pappa John om livet i byn.

  Vetgirig Ewald i skolan.

  Herbert Ingeborn var en mycket mångkunnig man med stort sinne för humor. Herbert har bidragit med många citat i den här boken.

  Axel i Mellomgården

  Axel var storbonden i Mellomgården. Han var också kyrkvärd, nämndeman och häradsdomare.

  Sist vi möttes såg jag dig inte!

  Axel förklarar för grannfrun Elly varför han inte hälsade på henne när dom möttes i Alingsås. Axel hade sällskap med ett antal nämndemän så kallade fina herrar, och då var det inte läge att hälsa på en simpel bondfru även om det var närmaste grannen.

  Här blir ju diket djupt som en badsäsong.

  Axel kommenterar det djupa vägdiket söder om kyrksvängen.

  "Det där med ny och nedan har jag inte haft nån reda på

  sedan mamma dog."

  Axel erkände att han hade dålig kunskap om månens olika faser.

  "Såvida det inte tillstöter några komplimanger så tror jag

  att han snart blir frisk."

  Häradsdomare Axel gör en sjukdomsprognos för en mycket ung Nils Ingeborn som ligger sjuk.

  Se jag vet ju inte om jag är riktigt frisk!

  Axel låg till sängs en hel vinter med temperaturen 37,2

  "Det har man väl haft både 37 och 47 – det får la gå

  ändå!"

  Axels broder Aron har ett annat synsätt på kroppstemperatur.

  Se det syns ju att det är en fin person.

  Axel tittar på ett foto på Tåes Johan taget i Mellomgården, men Axel känner inte igen sin granne.

  Vad har han på våra Lina att lukta?

  Axel ställer frågan efter det att hans bror Aron rapporterat att Einar i Ulemösta tycker att Lina luktar förfärligt.

  Se hade du inte haft lien kunde du ju fått en sup te.

  Man firar att man har slagit upp i Mellomgården, men Axel finner genast på skäl till att begränsa firandet, så Einar i Ulemösta fick nöja sig med en sup.

  Så går det när man inte redovisar!

  Axel lämnar detta som förklaring på varför han lägger beslag på Arons alla intäkter från försäljning av stegar och trärännor.

  Jag kör ju räfsan för det är det stivaste.

  Axel förklarar varför han kör hästräfsan när det är dags för höstackning i Mellomgården.

  "Pappa säger att vi får en kil, men mamma säger att det

  inte är farligt."

  Axel oroar sig för att kapelltomten ger upphov till sneda åkerhörn. Anders stämmer in i oron trots att han inte riktigt vet vad det handlar om.

  " Se jag lever ju inte då, men jag kommer inte att bygga

  längre än hit!"

  Axel planerar för hur han skall bygga om sin ladugård.

  " Ödenäs kyrka

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1