Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marte Întunecat
Marte Întunecat
Marte Întunecat
Ebook71 pages59 minutes

Marte Întunecat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Marte întunecat este o aventură în străinătate care dezvăluie treptat înțelepciunea antică. Este a opta carte din seria Văzător, plină de aventură. cunoștințe, mistere și surprize. Merită verificat.

Ce s-a întâmplat după războiul de după Crovos? Ce consecințe ar avea? Acestea și alte răspunsuri pe care le veți avea dacă citiți textul până la sfârșit. O lectură încântătoare.

LanguageRomână
Release dateJul 24, 2022
ISBN9798201718923
Marte Întunecat

Read more from Aldivan Torres

Related to Marte Întunecat

Related ebooks

General Fiction For You