Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Ultima Cruciadă
Tartaria - Ultima Cruciadă
Tartaria - Ultima Cruciadă
Ebook148 pages1 hour

Tartaria - Ultima Cruciadă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Există 1000 de ani de istorie falsă?


A trăit Iisus Hristos în Europa?
A trăit Isus Hristos acum 1000 de ani?


Unde este Ierusalimul?
Ce limbă vorbea Iisus Hristos?
Cine a spus că L-au ucis pe Isus Hristos?
Care este numele lui Dumnezeu?


Ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul cruciadelor?
Ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul Renașterii?


Mulți oameni din întreaga lume își pun aceste întrebări și își doresc răspunsuri. Mulți oameni nu mai cred ce au spus istoricii lumii. Această carte va arunca o privire asupra istoriei pe care nu vor să o cunoști

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJul 13, 2022
Tartaria - Ultima Cruciadă

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Ultima Cruciadă

Related ebooks