Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

WOKE: Un ghid spre justiția socială
WOKE: Un ghid spre justiția socială
WOKE: Un ghid spre justiția socială
Ebook129 pages1 hour

WOKE: Un ghid spre justiția socială

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În Woke, Titania McGrath demonstrează cum toată lumea poate avea un rol în înfăptuirea justiției sociale. Ca ,,millennial icon” în fruntea activismului online, Titania își ghidează cititorii prin gama adesea uluitoare de terminologii și concepte care constituie „trezirea” secolului XXI. Potrivit dicționarului urban, „trezirea” înseamnă : „Actul de a fi foarte pretențios cu privire la cât de mult îți pasă de o problemă social”. Aceste idei noi lasă adesea nedumerit publicul larg, mai ales pe cei care nu citesc The Guardian.
,,A fi trezit” este de fapt mult mai ușor decât cred oamenii. După cum demonstrează Titania, oricine poate fi activist. Adaugând pur si simplu un steag curcubeu la profilul tău de Facebook sau ajutând un vârstnic să ințeleagă ce înseamna genul non-binar, poți schimba lumea în bine. Într-adevăr, rețelele sociale au făcut acum posibil să arăți cât de virtuos ești fără a fi nevoie să faci absolut nimic.
Ghidul Titaniei vă va ajuta, pas cu pas, să deveniți persoana ,,trezită” de care aveți nevoie pentru a exista într-o lume din ce în ce mai progresivă. Într-o manieră poate deranjantă, Titania vă va explica de ce vă înșelați în privința tuturor și va încerca să vă ajute să ajungeți asemenea ei.
,,Permiteți-mi să mă prezint în mod oficial. Mă numesc Titania Gethsemane McGrath. Sunt o poetă intersecționalistă radicală, dedicată pe de-a-ntregul feminismului, dreptății sociale și protestelor pașnice.
Am fost adusă pe acest pământ pentru a apăra minoritățile și pentru a lupta pentru dreptate socială. Munca mea nu este despre ego. Este mult mai măreață decât mine. Acesta este motivul pentru care mi aș îndemna toți cititorii să răspândească vestea despre această carte, astfel încât să se poată vinde în cât mai multe exemplare.” (Titania McGrath)
LanguageRomână
Release dateMay 15, 2022
ISBN9786069682814
WOKE: Un ghid spre justiția socială
Read preview

Related to WOKE

Related ebooks

Books Recommended For You