Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Estul sălbatic. Expedițiile războiului finlandez spre est și criza est europeană: 1918 1921
Estul sălbatic. Expedițiile războiului finlandez spre est și criza est europeană: 1918 1921
Estul sălbatic. Expedițiile războiului finlandez spre est și criza est europeană: 1918 1921
Ebook512 pages5 hours

Estul sălbatic. Expedițiile războiului finlandez spre est și criza est europeană: 1918 1921

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Estul sălbatic descrie evenimentele dramatice din anul 1919. În est, Primul Război Mondial nu s-a încheiat în noiembrie 1918. După prăbușirea Imperiului Rus și Revoluția Bolșevică, războiul din Europa de Est a continuat ani de zile. Armatele revoluționare, contrarevoluționare și naționale ale noilor state s-au luptat pentru rămășițele imperiului distrus. Loteria de război i-a atras pe finlandezi, care sperau să ducă la îndeplinire cel mai mare vis al naționalismului finlandez: Finlanda Mare.
Estul sălbatic este povestea nespusă a anului 1919 și a războaielor popoarelor înrudite, care au izbucnit pentru a extinde granițele Finlandei în Est. Este povestea Finlandei și a finlandezilor prinși într-o aventură violentă, tristă și aproape tragicomică, în care pentru o clipă totul părea cu putință.
De un realism tulburător, cartea este rezultatul unei munci asidue de cercetare. Volumul a fost nominalizat la premiul Finlandia pentru non-ficțiune, cel mai prestigios premiu literar al țării.
LanguageRomână
Release dateMar 15, 2022
ISBN9786069682746
Estul sălbatic. Expedițiile războiului finlandez spre est și criza est europeană: 1918 1921
Read preview

Related to Estul sălbatic. Expedițiile războiului finlandez spre est și criza est europeană

Related ebooks

Political Fiction For You

View More