Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stăpânul minții: Îndrumar pentru iluminare și realizare de sine
Stăpânul minții: Îndrumar pentru iluminare și realizare de sine
Stăpânul minții: Îndrumar pentru iluminare și realizare de sine
Ebook275 pages6 hours

Stăpânul minții: Îndrumar pentru iluminare și realizare de sine

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mintea este o simplă unealtă. În loc să o folosim și să facem cu ea ceea ce credem de cuviință, ne lăsăm conduși de ea. Astfel ea face tot ce vrea cu noi și din noi. Ne pune să-i facem toate poftele; ne dictează cum ne simțim; ne spune ce este plăcut și ce nu; ne spune pe cine să iubim și pe cine să urâm, și așa mai departe. Culmea este că ne spune chiar și cine suntem și cine ar trebui să fim, fără să ne permită niciodată să ne descoperim propria ființă. Pentru că, dacă am descoperi ce suntem în realitate, chiar și pentru o clipă, dominația ei s-ar sfârși.
LanguageRomână
PublisherATMAN
Release dateJun 1, 2022
ISBN9786069644089
Stăpânul minții: Îndrumar pentru iluminare și realizare de sine

Related to Stăpânul minții

Related ebooks

Self-Improvement For You