Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu
Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu
Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu
Ebook462 pages7 hours

Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mi?carii Legionare a marcat un moment critic din istoria Romaniei in perioada interbelica. A distrus ultimele vestigii ale democratiei ?i a stat la baza dictaturii lui Carol al II-lea.“Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu” prezinta stenogramele procesului insotite de un studiu introductiv scris de doi specialisti in istoria Romaniei, Gheorghe Buzatu ?i Kurt W. Treptow. De asemenea, volumul contine o serie de apendici, inclusiv scrisori si file de jurnal scrise de Codreanu in inchisoare.
LanguageRomână
Release dateAug 1, 2022
ISBN9781592112135
Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu
Read preview

Related to Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu

Related ebooks

European History For You