Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Știinta Nutrițională a Ceaiurilor
Știinta Nutrițională a Ceaiurilor
Știinta Nutrițională a Ceaiurilor
Ebook34 pages20 minutes

Știinta Nutrițională a Ceaiurilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cunoașterea adevăratelor beneficii ale ceaiurilor ne ajută să avem grijă și să ne îmbunătățim sănătatea, într-un mod mult mai natural și plăcut.
 În această carte veți găsi informații obținute prin studii clinice umane cu privire la consumul de ceaiuri și unele dintre cele mai frecvente probleme de sănătate ale populației. Toate descrise în cel mai simplu și mai practic mod posibil, astfel încât să îl puteți alege pe cel care vi se potrivește cel mai bine.
 Toate studiile revizuite pentru această carte sunt din reviste științifice indexate și, prin urmare, sunt cele mai fiabile care există în ceea ce privește informațiile despre sănătatea umană.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2022
ISBN9798201904852
Știinta Nutrițională a Ceaiurilor
Read preview
Author

César González Andrade

Maestro en Ciencias de la Nutrición y Licenciado en Nutrición César González Andrade, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una maestría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.

Read more from César González Andrade

Related to Știinta Nutrițională a Ceaiurilor

Related ebooks

Diet & Nutrition For You

View More