Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amintiri: Ganduri Ascunse
Amintiri: Ganduri Ascunse
Amintiri: Ganduri Ascunse
Ebook92 pages33 minutes

Amintiri: Ganduri Ascunse

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poezia este un cantec al sufletului, prin care se exprima cele mai profunde sentimente. Poeziile din aceasta carte sunt relatate din propriile trairi, inspirate din vietile altora sau din imaginatia mea.

Pasiunea mea pentru poezie a inceput in jurul varstei de 10 ani, iar pe parcurs, dezvoltand si o pasiune pentru cantat si dedicand mai mult timp scrisului/compusului, aceasta pasiune a prins contur, devenind mai mult decat un hobby!

Fiind alimentat de ganduri si de toate lucrurile care se intamplau si pe care le auzeam in jurul meu, aceasta pasiune a luat o amploare foarte mare.

Folosesc aceasta pasiune si pe post de medicament/pansament, deoarece zbuciumul si suferinta sufletesti raman deseori, pe file, intre randuri!
—Autorul

LanguageRomână
Release dateJun 1, 2022
ISBN9786060718239
Amintiri: Ganduri Ascunse

Related to Amintiri

Related ebooks

Poetry For You