Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Respirația Nazală În Meditație Și Yoga: Secrete Dezvăluite De Un Doctor ORL
Respirația Nazală În Meditație Și Yoga: Secrete Dezvăluite De Un Doctor ORL
Respirația Nazală În Meditație Și Yoga: Secrete Dezvăluite De Un Doctor ORL
Ebook263 pages3 hours

Respirația Nazală În Meditație Și Yoga: Secrete Dezvăluite De Un Doctor ORL

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dintr-o perspectivă științifică, așa-numita latură medicală, prezint o lectură informativă, practică și provocatoare pentru publicul larg, curioși și cei interesați de respirația nazală și alte detalii despre funcționarea nasului. Aceste elemente vor fi, de asemenea, fundamentale pentru practicanții de yoga și meditație sau mindfulness, extinzându-și cunoștințele generale la diferite niveluri de practică. Concentrarea cărții pe nas este un pas esențial în îmbunătățirea înțelegerii noastre despre alte organe implicate în meditație și yoga.


Capitolele sunt prezentate ca perechi, sau diade - unirea a două principii complementare, precum yin-ul și yang-ul. Mai întâi introduc latura științifică și apoi consider arta yoga și me-ditația mindfulness.Într-un mod jucăuș, am ales să numesc părțile capitolelor INSPIRAȚIE și EXPIRAȚIE.
INSPIRĂ: Veți explora științific toate conceptele medicale principale ale respirației nazale.
EXPIRĂ: Tema își va avea corolarul prezentat în meditație sau yoga.
În unele capitole, pun întrebări mai ample despre elementele abordate, care oferă ceva EXTRA la care să reflectați.
Știm că respirația este simplă și de neînlocuit. Multă vreme am crezut, ca mulți oameni, că excepționalul constă în a îi mă-sura rata. În realitate, excepționalul este capacitatea de a fi in-teresat, de a aprecia și de a te mira de simplicitate. Respirația este atât de comună că trece neobservată în viața de zi cu zi. O carte despre acest univers, văzută din perspectiva științifică, te poate ajuta să faci reflecții importante. Această carte nu are scopul de a face din tine un medic ex-pert sau un profesor de yoga sau meditație. Descrie principale-le concepte medicale despre cavitățile nazale, într-un mod ști-ințific, pentru a facilita utilizarea lor în respirația nazală.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateFeb 5, 2022
ISBN9788835438021
Respirația Nazală În Meditație Și Yoga: Secrete Dezvăluite De Un Doctor ORL

Related to Respirația Nazală În Meditație Și Yoga

Related ebooks

Medical For You