Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cunoștințe intuitive - Inspirație, intuiție și cunoaștere directă
Cunoștințe intuitive - Inspirație, intuiție și cunoaștere directă
Cunoștințe intuitive - Inspirație, intuiție și cunoaștere directă
Ebook55 pages41 minutes

Cunoștințe intuitive - Inspirație, intuiție și cunoaștere directă

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ce înseamn intuiie, inspiraie, instinct i cunoatere direct din punct de vedere spiritual? Cum poi instrui aceste abiliti? Rspund la aceste întrebri în cartea mea în teorie i practic cu diferite exerciii. Cititorul obine o înelegere cuprinztoare a diferitelor modaliti de a obine informaii. În carte m ocup i de blocaje i probleme în cercetarea psihic i explic diferii termeni tehnici.
LanguageRomână
PublisherSura Academy
Release dateJun 1, 2021
ISBN9783985220144
Cunoștințe intuitive - Inspirație, intuiție și cunoaștere directă

Read more from Ray Del Sole

Related to Cunoștințe intuitive - Inspirație, intuiție și cunoaștere directă

Related ebooks

Personal Growth For You