Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea mică a psihologiei: –
Cartea mică a psihologiei: –
Cartea mică a psihologiei: –
Ebook123 pages1 hour

Cartea mică a psihologiei: –

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Mintea este ca un aisberg, care plutește cu o șeptime din el deasupra apei.” SIGMUND FREUD
„Memoria, ca și libertatea, e un lucru fragil.” ELIZABETH LOFTUS, psiholog american, expert în memoria umană
Dacă vreți să știți care sunt diferențele dintre Sigmund Freud și Carl Gustav Jung și cine sunt Stanley Milgram și Abraham Maslow, cartea de față, scrisă într-un stil deosebit de accesibil, vă oferă un tur rapid al gânditorilor, cercetătorilor, temelor și teoriilor-cheie pentru a înțelege cum studiul minții și al comportamentelor umane a modelat lumea în care trăim și MODUL ÎN CARE GÂNDIM ASTĂZI.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807305
Cartea mică a psihologiei: –

Related to Cartea mică a psihologiei

Related ebooks

Psychology For You