Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ingrediente și ciudata lor chimie: –
Ingrediente și ciudata lor chimie: –
Ingrediente și ciudata lor chimie: –
Ebook319 pages5 hours

Ingrediente și ciudata lor chimie: –

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Cartea aceasta este cu adevărat FABULOASĂ! E distractivă, pătrunzătoare, îndrăzneață și liniștitoare. Un încântător montagne russede popularizare a științei.” KALLIE MOORE, gazda emisiunii Eons de pe PBS
„Volumul de față este amuzant, tăios, captivant, uimitor și incredibil de inteligent.” DEBORAH BLUM, autoarea cărții The Poison Squad
„Citiți neapărat Ingredientele savuroase ale lui George Zaidan dacă vreți să știți mai multe despre Cheetos, crema de protecție solară, înlocuitorii de unt și numeroase lucruri fascinante legate de chimia de zi cu zi. Dar, mai presus de toate, această carte ne învață cum să gândim ca un om de știință inteligent, informat și cu simțul umorului.” SAM KEAN, autorul cărților The Disappearing Spoon și The Bastard Brigade
Ingrediente și ciudata lor chimie ne arată ce ne poate omorî și ce nu, toate acestea fiind explicate de autor cu o doză de umor și folosindu-se de multe farse. George Zaidan ne prezintă aici perspectiva unui chimist hoinar asupra a ceea ce mâncăm, bem, inhalăm sau aplicăm pe corpul nostru. Pe lângă arzătoarea întrebare dacă ar trebui sau nu să consumăm acele snackuri cu aromă de brânză, Zaidan încearcă să găsească răspunsuri la numeroase în­trebări pe care cei mai mulți dintre noi ni le punem foarte des, printre care:
• Cât de nesănătoasă este hrana procesată?
• Crema de protecție solară este sigură? Ar trebui să o folosim sau nu?
• Cafeaua este bună sau nocivă pentru sănătatea noastră?
• Ce reprezintă mirosul acela specific de piscină?
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807626
Ingrediente și ciudata lor chimie: –

Related to Ingrediente și ciudata lor chimie

Related ebooks

Reviews for Ingrediente și ciudata lor chimie

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews