Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maratonul de o sută de ani: Strategia secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere globală
Maratonul de o sută de ani: Strategia secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere globală
Maratonul de o sută de ani: Strategia secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere globală
Ebook439 pages8 hours

Maratonul de o sută de ani: Strategia secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere globală

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Provocator... detaliat şi riguros! Michael Pillsbury are dreptate atunci când susţine că, pentru Washington, a evalua natura ambiţiei Chinei şi a-i răspunde eficient ar putea reprezenta provocarea esenţială în materie de politică externă din timpurile noastre.” Newsweek
„Maratonul de o sută de ani analizează problemele critice cu privire la cine defineşte, în realitate, politica în capitala chineză şi, prin urmare, volumul de faţă va fi citit, analizat şi dezbătut, cu siguranţă, mult timp de acum încolo. Gândiţi-vă la Pillsbury ca la un mare patriot al vremu­rilor noastre!” GORDON G. CHANG, The National Interest
Maratonul de o sută de ani dezvăluie strategia secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere dominantă a lumii şi de a face acest lucru până în 2049, când se va sărbători împlinirea unui secol de la proclamarea Republicii Populare. Michael Pillsbury, care a ocupat poziţii oficiale importante în guvernul SUA pe probleme de securitate naţională încă din vremea lui Richard Nixon şi Henry Kissinger, se bazează pe contactele sale de decenii cu „şoimii” din agenţiile militare şi de informaţii ale Chinei, cărora le traduce documente, discursuri şi cărţi, pentru a arăta felul în care învăţăturile tradi­ţionale chinezeşti în materie de politică de stat le fundamentează strategia. De asemenea, explică modul în care guvernul Statelor Unite contribuie, invo­luntar şi aproape inconştient, la împlinirea acestui „vis al Chinei”.
Cartea de faţă reprezintă un apel de trezire la realitate, un avertisment pentru toţi americanii preocupaţi de modul eronat în care a fost interpretată cea mai mare provocare de securitate naţională din secolul 21.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807596
Maratonul de o sută de ani: Strategia secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere globală

Related to Maratonul de o sută de ani

Related ebooks

Social Science For You