Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Solo: Cum să lucrezi singur și să nu îți pierzi mințile
Solo: Cum să lucrezi singur și să nu îți pierzi mințile
Solo: Cum să lucrezi singur și să nu îți pierzi mințile
Ebook365 pages6 hours

Solo: Cum să lucrezi singur și să nu îți pierzi mințile

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„O carte excepțională, o sincronizare perfectă cu vremurile actuale.” JOHN HOWKINS, autorul lucrării The Creative Economy
„Oare ar putea exista un moment mai potrivit decât acesta pentru apariția unei cărți despre munca de acasă?... SOLO este o lucrare cu sfaturi foarte prețioase, realistă, cu adevărat utilă.”
THE OBSERVER
În prezent, din ce în ce mai multe persoane ajung să lucreze de acasă mai frecvent decât oricând în istoria omenirii, fie din proprie inițiativă sau obligate de circumstanțe, fie că sunt freelanceri sau angajați ai unei companii care pot munci de la distanță. Dar, odată ce am făcut acest pas, chiar ne merge bine atunci când lucrăm pe cont propriu sau de acasă?
În această carte, Rebecca Seal aduce în discuție ceea ce avem de câștigat, dar și ceea ce ratăm atunci când trecem de la un me¬diu de lucru specific unui birou dintr-o companie, la izolarea și singurătatea din casele noastre. Autoarea îmbină informațiile preluate din cele mai recente studii de psihologie, economie și științe sociale cu datele personale, obținute în urma a zeci de ani de experiență ca freelancer, arătându-ne cum să ne păstrăm reziliența, productivitatea și concentrarea într-o firmă care cel mai adesea are un singur angajat.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807534
Solo: Cum să lucrezi singur și să nu îți pierzi mințile

Related to Solo

Related ebooks

Workplace Culture For You

View More