Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce fel de partener ești?: Cinci profiluri psihologice pentru a iubi și a fi iubit
Ce fel de partener ești?: Cinci profiluri psihologice pentru a iubi și a fi iubit
Ce fel de partener ești?: Cinci profiluri psihologice pentru a iubi și a fi iubit
Ebook218 pages3 hours

Ce fel de partener ești?: Cinci profiluri psihologice pentru a iubi și a fi iubit

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Partenerul tău are o problemă legată de ideea de iubire și îți reproșează tot timpul că îi ceri prea mult? Crezi că iu¬birea și dorința nu pot coexista într-o relație de dragoste? Ești genul care nu poate lăsa garda jos în viața de cuplu, fiind obsedat să ai mereu ultimul cuvânt pentru a te simți iubit? Temător, altruist, alfa, cameleon, dihotomic... compor¬tamentele tipice ale partenerilor într-o relație de dragoste prezentate de autoare în cartea de față sunt multiple, dar oare știi că ele sunt rezultatul unor traume ascunse din co¬pilărie, care ți-au formatat „hard diskul” amoros?
Pornind de la cele cinci profiluri psihologice identificate de Véronique Kohn, ghidul acesta de supraviețuire în jungla relațiilor de cuplu te va ajuta să te înțelegi mai bine pe tine, dar și pe partenerul tău, în funcție de compatibilități. Și când relația nu este una ideală, nu intra în panică. Această carte îți stă la dispoziție pentru ca tu și partenerul tău să reușiți să vă armonizați mai bine!
Véronique Kohn este psihoterapeută și Speaker, specia¬listă în relațiile de cuplu și în terapia la locul de muncă.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807077
Ce fel de partener ești?: Cinci profiluri psihologice pentru a iubi și a fi iubit
Read preview

Related to Ce fel de partener ești?

Related ebooks

Books Recommended For You