Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ordine ucigase: Regimul Putin și crima politică
Ordine ucigase: Regimul Putin și crima politică
Ordine ucigase: Regimul Putin și crima politică
Ebook389 pages6 hours

Ordine ucigase: Regimul Putin și crima politică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Prezentarea detaliată pe care o face în acest volum Amy Knight ne arată că Vladimir Putin și imperiul criminal pe care l-a creat supraviețuiește, deoarece disidenții sunt uciși, fără ca cei care o fac să suporte vreodată orice fel de consecință... Domnul Trump și-a exprimat mereu disprețul pentru citirea cărților. Poate că cineva ar trebui să-i pună pe noptieră un exemplar din această carte.” The Washington Times
„Amy Knight este principalul nostru expert în spionajul rusesc. Acest raport incisiv, deosebit de critic al artei întunecate și ucigătoare a Kremlinului, care a beneficiat de o documentare amănunțită și îndelungată, ar trebui să fie un apel de trezire electrizant pentru Occident, cu privire la pericolul cu care ne confruntăm din statul mafiot al lui Putin.” EDWARD LUCAS, editor senior, The Economist
„O carte curajoasă și importantă, extrem de convingătoare. Amy Knight are o înțelegere extraordinară a Rusiei, a agențiilor sale de spionaj și a statului întunecat creat de Vladimir Putin și colegii săi din fostul KGB. Criticii lui Putin au obiceiul foarte straniu de a muri pe neașteptate, iar Amy Knight spune toate aceste povești incredibile, dând dovadă de o abilitate rară.”
LUKE HARDING, autorul bestsellerului A Very Expensive Poison: The Definitive Story ofthe Murder of Litvinenko and Russia's War with the West
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807503
Ordine ucigase: Regimul Putin și crima politică

Related to Ordine ucigase

Related ebooks