Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marea carte a răului: Cele mai rele 10 rele din lume
Marea carte a răului: Cele mai rele 10 rele din lume
Marea carte a răului: Cele mai rele 10 rele din lume
Ebook290 pages3 hours

Marea carte a răului: Cele mai rele 10 rele din lume

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O sărbătoare în cinstea eșecului, ruinei, dezastrului, profețiilor greșite, orgoliului, prostiei și, pe cuvânt de onoare, a albumelor și filmelor proaste!
Marea carte a răului este o lucrare în care autorul a adunat o bogată colecție de informații despre eșecuri, greșeli, pierderi și încurcături. Ea arată că oamenii care se clasează pe ultimele locuri într-o întrecere sunt la fel de interesanți ca și cei care ies primii. Că ceea ce este rău nu e mai puțin uimitor decât ceea ce este bun. Că natura este uluitoare nu numai când încearcă să ne omoare, ci și atunci când încearcă să ne ajute. Și că toate acestea sunt adesea amuzante!
DESCOPERIȚI:
• Zece dintre cele mai proaste animale ale Creației
• Zece dintre cele mai aspre pedepse aplicate în mitologie
• Zece dintre cele mai triste locuri de pe planetă
• Zece dintre cele mai proaste scene de amor din filme
• Zece dintre cele mai stupide ustensile de bucătărie
• Zece dintre cele mai plictisitoare sporturi
• Zece dintre cele mai năucitoare cuvinte din limba galeză
• Zece dintre cei mai înspăimântători paraziți ai omului
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807473
Marea carte a răului: Cele mai rele 10 rele din lume

Related to Marea carte a răului

Related ebooks

Reference For You

View More