Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marile idei ale științei: O introducere completă
Marile idei ale științei: O introducere completă
Marile idei ale științei: O introducere completă
Ebook395 pages5 hours

Marile idei ale științei: O introducere completă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Obține toate răspunsurile rapid din acest ghid revoluționar și complet!
Capacitatea de a percepe știința ca pe un tot – materie, spațiu, energie, viață, vreme, informație și viitor – nu doar că te va ajuta să înțelegi provocările cu care se confruntă umanitatea, ci îți va permite și să aprofundezi tehnologiile speciale. Cartea de față, în care vei găsi demonstrații amănunțite și fapte științifice fundamentale, este un adevărat manual, cu ajutorul căruia vei putea trece de la nivelul de începător la o înțelegere avizată a celor mai fierbinți subiecte din domeniile științei. Volumul include explicații pas cu pas despre subiecte complexe, precum apariția vieții pe Pământ și formarea plăcilor tectonice, dar și recomandări de lecturi suplimentare, care să te ajute să înțelegi ideile esențiale.
Lucrarea de față cuprinde capitole despre teoria Big Bang, sistemul solar, apariția vieții, evoluție, genom, genetică și donare, structura Pământului, cutremure și vulcani, inteligența artificială, explorarea spațiului, frauda științifică, controversele științifice, schimbările climatice și viitorul științei.
Această carte constituie o alegere extraordinară pentru oricine vrea să descopere informații noi din diferite domenii, lucrarea adresându-se tuturor celor ce își doresc o inițiere cuprinzătoare și accesibilă pe cele mai diverse subiecte din domeniul științei.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807480
Marile idei ale științei: O introducere completă

Related to Marile idei ale științei

Related ebooks

Science & Mathematics For You