Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Luna din fântână: Povești înțelepte pentru o tranformare profundă a vieții
Luna din fântână: Povești înțelepte pentru o tranformare profundă a vieții
Luna din fântână: Povești înțelepte pentru o tranformare profundă a vieții
Ebook415 pages7 hours

Luna din fântână: Povești înțelepte pentru o tranformare profundă a vieții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Luna din fântână este o colecție de 65 de povești din mai multe culturi, fiecare dintre acestea fiind urmată de comentarii interpretative și de exemple din viața adevărată a ceea ce se poate întâmpla atunci când ne identificăm cu o astfel de poveste. Sugestiile autoarei au rolul de a stimula interesul cititorilor pentru povești și de a-i ghida, preluând din înțelepciunea lor, în viața de zi cu zi.
„Erica Helm Meade nu este doar o povestitoare desăvârșită, ci și o persoană înțeleaptă și o vindecătoare în toată puterea cuvântului, capabilă să ne învețe cum să folosim leacul poveștii pentru vindecarea și transformarea propriei vieți. Luna din fântână este o bijuterie – toți cei care știu ce înseamnă forța mitului ar trebui să se grăbească să-și cumpere această carte!”
Dr. JALAJA BONHEIM, autoarea volumelor Aphrodite's Daughters și The Hunger for Ecstasy
„Această carte poate fi considerată o stea călăuzitoare. Ne ajută să navigăm între și dincolo de noile granițe ale civilizației de astăzi și să ne găsim calea. Ne oferă povești care ne reamintesc de înțelepciunea umană cea mai profundă, pentru a putea râde împreună și a ne asculta unii pe alții, găsind în noi puterea cu care să creăm noi soluții pentru vremurile actuale. Îmi propun să dăruiesc această busolă a înțelepciunii tuturor celor de pe lista mea de cadouri pentru anul acesta.” SHERRY RUTH ANDERSON, autoarea volumelor The Feminine Face of God și The Cultural Creatives
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807466
Luna din fântână: Povești înțelepte pentru o tranformare profundă a vieții

Related to Luna din fântână

Related ebooks

Psychology For You