Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Între adevăr și mistificare: Călătoria unui reporter de investigații în lumea știrilor false și a teoriilor conspirației
Între adevăr și mistificare: Călătoria unui reporter de investigații în lumea știrilor false și a teoriilor conspirației
Între adevăr și mistificare: Călătoria unui reporter de investigații în lumea știrilor false și a teoriilor conspirației
Ebook302 pages4 hours

Între adevăr și mistificare: Călătoria unui reporter de investigații în lumea știrilor false și a teoriilor conspirației

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

EXISTĂ UN RĂZBOI ÎMPOTRIVA ADEVĂRULUI. ȘI MISTIFICATORII ÎL CÂȘTIGĂ.
Într-o perioadă marcată de fake news-uri și de teorii ale conspirației, cartea de față este un ghid esențial pentru înțelegerea lumii media moderne. Acest volum dezvăluie pas cu pas modul în care guvernele și corporațiile ascund crimele în masă, corupția și dezastrul.
Cei bogați, cei puternici și aleșii dispun de un arsenal de instrumente din ce în ce mai cuprinzător care îi ajută să îm¬piedice scoaterea la lumină a adevărului, urmărind să-l îngroape, să-l deformeze, să-l răstălmăcească pentru a se conforma scopurilor lor. Folosind documente exclusive, fotografii și surse obținute de-a lungul carierei sale de reporter, editor, corespondent de presă, producător de televiziune, realizator de documentare și profesor de jurnalism, Stephen Davis dezvăluie detalii șocante despre modul în care sunt folosite aceste arme de ascundere a adevărului, din SUA până în Rusia și Europa, din Australia în Brazilia, din Arctica în Antarctica.
Rezultatul este o carte provocatoare și incitantă, care vă invită în lumea reportajelor și a investigațiilor, pentru a vă dezvălui adevărul din spatele titlurilor de știri.
Niciodată nu veți mai citi știrile așa cum ați făcut-o până acum!
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807459
Între adevăr și mistificare: Călătoria unui reporter de investigații în lumea știrilor false și a teoriilor conspirației

Related to Între adevăr și mistificare

Related ebooks

Reference For You

View More