Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De ce țipăm?: Arta dezacordului productiv
De ce țipăm?: Arta dezacordului productiv
De ce țipăm?: Arta dezacordului productiv
Ebook322 pages4 hours

De ce țipăm?: Arta dezacordului productiv

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Această carte vă va schimba viața. Citiți-o de trei ori și apoi oferiți-o unei persoane dragi. Îi va fi de mare ajutor.” SETH GODIN, autor al cărții Asta înseamnă marketing
„Cu idei provocatoare – susținute de studii științifice despre mintea umană –, De ce țipăm? propune o nouă abordare a noțiunilor de conflict, dezacord și conexiune.” SARAH MILSTEIN, autoare a cărții The Twitter Book
„Buster Benson va schimba tot ce ați știut până acum despre certuri sau dispute. înainte de a citi această carte, n-aș fi crezut vreodată că voi ajunge să aștept cu nerăbdare următorul meu dezacord. Deza­cordul productiv este cea mai subapreciată abilitate de viață pe care o puteți dobândi.” EV WILLIAMS, CEO al platformei online Medium, asociat al Obvious Ventures și cofondator al Twitter
„Conflictele pot fi ceva neplăcut. Dar dacă urmați ceea ce vă sfătu­iește Buster Benson, veți descoperi că acestea sunt ceva inevitabil, necesar și chiar folositor. De ce țipăm? ne oferă o «taxonomie» a dezacordului – explicând cum apar certurile, cum le putem face față și rezolva. Nimeni nu poate evita cu totul conflictele, dar această carte provocatoare ne arată că oricine poate învăța cum să se certe sau să aibă discuții mai eficient și mai productiv.” DANIEL H. PINK, autor al cărților Când. Secretele științifice ale momentului perfect și A vinde e omenește
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807411
De ce țipăm?: Arta dezacordului productiv

Related to De ce țipăm?

Related ebooks

Self-Improvement For You