Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Echilibrarea energiei feminine prin eliberarea de trecut: 39 de căi tămăduitoare
Unavailable
Echilibrarea energiei feminine prin eliberarea de trecut: 39 de căi tămăduitoare
Unavailable
Echilibrarea energiei feminine prin eliberarea de trecut: 39 de căi tămăduitoare
Ebook207 pages2 hours

Echilibrarea energiei feminine prin eliberarea de trecut: 39 de căi tămăduitoare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Bernard Chaumeil este terapeut, profesor, autor și Speaker. Acordă consiliere psihologică, susține seminare și conferințe și predă, de peste 30 de ani, atât în Franța, cât și în străinătate.
Acesta are o viziune globală asupra individului (corp, emoție și minte), pe care o transpune în lucrările sale într-o triplă abordare: individuală, familială și colectivă.
elaborat și predă un concept analitic umanist, Terapia arhetipală, bazat pe 22 de teme, asociate cu 22 de resurse umane.
Am putea crede că femeile nu au fost niciodată atât de libere ca astăzi. Și totuși... Fiecare dintre ele este rodul unei istorii familiale, culturale și moștenește un cod psihogenetic deja bine înrădăcinat. Această memorie se poate afla la originea unei sufe¬rințe fizice și emoționale care îi împiedică împlinirea personală. Moștenirea, uneori delicată, din care femeia se construiește încă din fragedă copilărie este numită de Bernard Chaumeil „corpul de suferință al femeii”. Prin abordarea sa unică, el ajută fiecare femeie să devină conștientă de traumele sale emotionale în plan personal, familial sau colectiv.
Această carte este o invitație la (re)descoperirea identității tale feminine. Descrierea celor 39 de traume, toate însoțite de exemple și de căi de înțelegere a lor, îți permite să-ți conștientizezi drumul în viață pentru a-ți îngădui, în sfârșit, să fii liberă și fericită.
«Sunt terapeut și mă ocup cu vindecarea suferinței. Fac conexiuni între istoricul familial și traume, pentru a mează foarte devreme, încă de la concepție sau din primele zile de viață, și se instalează în primii ani ai copilăriei, desfășurându-se în trei „straturi”: individual, fa¬milial si colectiv. Te invit să descoperi această noțiune atât de încărcată de semnificații. Eliberându-te de corpul tău de suferință, îți promit că vei redobândi toată puterea ta de femeie! Consideră această carte ca o pârghie pentru o transformare profundă, o explorare a cursului vieții tale și astfel îți vei îngădui, în sfârșit, schimbarea.» Bernard Chaumeil
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807435
Unavailable
Echilibrarea energiei feminine prin eliberarea de trecut: 39 de căi tămăduitoare

Related to Echilibrarea energiei feminine prin eliberarea de trecut

Related ebooks

Psychology For You