Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Mic ghid de sănătate - creierul: Un organ incredibil!
Unavailable
Mic ghid de sănătate - creierul: Un organ incredibil!
Unavailable
Mic ghid de sănătate - creierul: Un organ incredibil!
Ebook126 pages59 minutes

Mic ghid de sănătate - creierul: Un organ incredibil!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

CREIERUL - Un organ incredibil!
Definitoriu pentru identitatea noastră, creierul, cu mecanis¬mele sale în general inconștiente, este pe cât de fascinant, pe atât de necunoscut.
Ce sunt emoțiile sau visele? Cum se declanșează durerea? Dar plăcerea? Cum funcționează memoria? Cum să avem grijă de creierul nostru, să-l antrenăm și să-l hrănim bine?
Ghidul de față, bogat ilustrat, vă prezintă toate funcțiile majore ale creierului. Fiecare pagină vă ajută, într-un stil accesibil și, totodată, serios, să cunoașteți, să înțelegeți și să optimizați funcționarea acestui organ esențial pentru sănătatea și starea noastră de bine.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807367
Unavailable
Mic ghid de sănătate - creierul: Un organ incredibil!

Related to Mic ghid de sănătate - creierul

Related ebooks

Wellness For You