Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea mică a filosofiei: –
Cartea mică a filosofiei: –
Cartea mică a filosofiei: –
Ebook191 pages1 hour

Cartea mică a filosofiei: –

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Vorbește despre filosofic majorității oamenilor, iar imaginea care le vine în minte ar putea fi una cu profesori ce-și mângâie bărbile lungi în timp ce reflectează la întrebări fără răspuns. Filosofia este considerată adesea o disciplină nobilă, un pic plictisitoare și inaccesibilă. Iar la prima vedere poate părea chiar copleșitoare: un ocean întins de investigații și cunoaștere.
Poți filosofa aproape despre orice: educație, religie, știință, limbaj, feminism – și lista continuă. Dar în momentul în care vei termina de citit această carte, ar trebui să cunoști diferența dintre metafizică și epistemologie, dintre filosofic politică și etică, dintre raționalism și empirism. Ar trebui, totodată, să ai cunoștințele de bază despre principalele școli de filosofic și gânditorii-cheie – un punct de pornire din care poți ulterior să-ți dezvolți propria gândire mai profundă în domeniile care te interesează.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807299
Cartea mică a filosofiei: –

Related to Cartea mică a filosofiei

Related ebooks

Philosophy For You