Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea mică a astrologiei: –
Cartea mică a astrologiei: –
Cartea mică a astrologiei: –
Ebook143 pages1 hour

Cartea mică a astrologiei: –

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Nu există nicio corabie mai bună decât un horoscop ca să ajute un om să traverseze marea vieții.” VARĀHAMIHIRA, filozof, astrolog și matematician indian Ești încăpățânat și nerăbdător? Poți vedea ambele perspective dintr-o dispută într-o manieră echilibrată? Te trezești adesea învârtindu-te în cerc atunci când încerci să iei o decizie? De fapt, aceste trăsături de caracter ar putea fi scrise în stele. Cartea mică a astrologiei prezintă în detaliu fie¬care semn astrologie sau zodiacal și îți arată cum să interpretezi cosmosul – nu doar de la o zi la alta, ci și departe, în viitor. Cartea de față încearcă să facă lumină asupra felului în care stelele pot dezvălui o înțelegere mai profundă a propriei tale persoane și a celor din jur.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807282
Cartea mică a astrologiei: –
Read preview

Related to Cartea mică a astrologiei

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You