Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

5 minute pe zi de cultură generală: –
5 minute pe zi de cultură generală: –
5 minute pe zi de cultură generală: –
Ebook155 pages1 hour

5 minute pe zi de cultură generală: –

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Nu ai timp suficient ca să aprofundezi anumite cunoş­tinţe, dar ţi-ai dori să-ţi îmbogăţeşti cultura generală? În această carte vei găsi aproximativ 70 de lecţii pe di­verse teme: filozofie, istorie, literatură, mitologie, religie, ştiinţă şi tehnică etc, care te vor ajuta să-ţi consolidezi cultura generală într-un mod distractiv!
ŞTIAI CĂ: • Alfred Nobel a inventat dinamita? • Dracula nu este o invenţie? • Vikingii şi-au folosit urina drept combustibil? • Creierul lui Einstein a fost forat după moartea sa de către medicul legist?
• Sartre credea uneori că este urmărit de homari pe Champs-Élysées? • La Fontaine nu a scris doar fabule? • Buda a atins iluminarea la umbra unui smochin? • ADN-ul este format din 150 de miliarde de atomi?
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807244
5 minute pe zi de cultură generală: –

Related to 5 minute pe zi de cultură generală

Related ebooks

Reference For You

View More