Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Refresh dein Deutsch: Exerciții pentru reîmprospătarea cunoștințelor
Refresh dein Deutsch: Exerciții pentru reîmprospătarea cunoștințelor
Refresh dein Deutsch: Exerciții pentru reîmprospătarea cunoștințelor
Ebook226 pages1 hour

Refresh dein Deutsch: Exerciții pentru reîmprospătarea cunoștințelor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Îmbunătățește-ți cunoștințele de limba germană prin exerciții de traducere de la nivelul A1 până la B2.
Exercițiile pe care ți le propune lucrarea de față acoperă verbul, pronumele, prepozițiile, dar și structurile de bază pentru adjectiv și adverb. Ultimul capitol al cărții te ajută să exersezi una dintre structurile cele mai importante ale limbii germane, și anume topica propozițiilor subordonate.
Toate aceste exerciții antrenează vocabularul uzual necesar unei comunicări cotidiene eficiente. Anexele de la finalul cărții îți oferă câteva dintre structurile gramaticale de bază ale limbii.
Consultarea anexelor, dar și a vocabularului și a cheii ce însoțesc fiecare exercițiu îți pun la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie, făcând din această carte un instrument de învățare practic, prietenos și extrem de util.
Cum exersezi? Ca să activezi cunoștințele și memoria pe toate palierele – simțul limbii, structură, vocabular – urmează cei 4 pași, așa cum îi găsești în carte la fiecare început de capitol:
1. Vezi modelul de lucru și vocabularul propus.
2. Acoperă cheia.
3. Scrie traducerea.
4. Compară rezultatele.
Cu Refresh dein Deutsch! îți îmbunătățești cunoștințele, du kannst deinen Fortschritt verfolgen und ihn mit deinen Freunden teilen... #refreshdeindeutsch #niculescu.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807237
Refresh dein Deutsch: Exerciții pentru reîmprospătarea cunoștințelor

Related to Refresh dein Deutsch

Related ebooks

Related categories

Reviews for Refresh dein Deutsch

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Refresh dein Deutsch - Raluca Suciu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1