Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

(pseudo)Știința din spatele filmelor: Marțianul, Jurassic Park, Interstelar, Alien, Matrix, Planeta Maimuțelor...
(pseudo)Știința din spatele filmelor: Marțianul, Jurassic Park, Interstelar, Alien, Matrix, Planeta Maimuțelor...
(pseudo)Știința din spatele filmelor: Marțianul, Jurassic Park, Interstelar, Alien, Matrix, Planeta Maimuțelor...
Ebook266 pages3 hours

(pseudo)Știința din spatele filmelor: Marțianul, Jurassic Park, Interstelar, Alien, Matrix, Planeta Maimuțelor...

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Putem readuce la viață dinozaurii? Am supraviețui unei călătorii spre Marte? Este posibil să construim o Mașină a Timpului?
Rick Edwards și Dr. Michael Brooks încearcă să ofere răspunsuri la aceste întrebări și la multe altele, scormonind adânc în știința reală care se ascunde în spatele celor mai faimoase filme SF.
De la Planeta maimuțelor la Interstellar, fiecare capitol explorează câte un film clasic diferit, abor­dând subiecte incendiare din discipline diverse, cum ar fi astrofizica, neuro-științele, psihologia, botanica, inteligența artificială, evoluția lumii etc. înțesată de ilustrații, informații ciudate și detalii indispensabile din filme, această carte superbă este perfectă pentru mințile curioase.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807213
(pseudo)Știința din spatele filmelor: Marțianul, Jurassic Park, Interstelar, Alien, Matrix, Planeta Maimuțelor...
Read preview

Related to (pseudo)Știința din spatele filmelor

Related ebooks

Books Recommended For You