Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întreabă un filosof: Răspunsuri la cele mai importante și neașteptate întrebări
Întreabă un filosof: Răspunsuri la cele mai importante și neașteptate întrebări
Întreabă un filosof: Răspunsuri la cele mai importante și neașteptate întrebări
Ebook258 pages3 hours

Întreabă un filosof: Răspunsuri la cele mai importante și neașteptate întrebări

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O colecție de răspunsuri la o seamă de întrebări filosofice care frământă mințile oamenilor: de la marile întrebări ale omenirii, până la cele personale la care nu știați că trebuie să răspundeți.
Plecând de la întrebările pe care le-a primit în viața reală, în cadrul proiectului „Întreabă un filosof”, Ian Olasov ne oferă răspunsurile sale la interogații precum:
• Care este sensul vieții? • Sunt oamenii buni sau răi din naștere? • Este culoarea ceva subiectiv? • Este posibilă călătoria în timp? • Există viață după moarte? • De unde știm că 1 + 1 = 2?
Întreabă un filosof ne arată nu doar că există o cale prin care filosofia poate deveni inteligibilă pentru fiecare dintre noi și perfect congruentă cu viața de zi cu zi, ci și că această știință ne poate transporta într-o lume dincolo de noi.
„Pornind de la mii de interacțiuni avute cu oamenii pe străzile New Yorkului, Ian Olasov a scris o carte despre curiozitățile filo¬sofice ale trecătorilor obișnuiți, care cu siguranță va încânta orice persoană pasionată de cele mai enigmatice întrebări ale vieții. M-am gândit adesea la ce fel de întrebări filosofice ar vrea să primească răspuns un om obișnuit și sunt foarte curios care ar putea fi soluțiile pentru acestea. Spre deliciul meu, Ian Olasov a conceput o lucrare care îmi va satisface ambele dorințe!” BARRY LAM, profesor de filosofie la Colegiul Vassar din New York și gazda podcastului „Hi-Phi Nation”
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807183
Întreabă un filosof: Răspunsuri la cele mai importante și neașteptate întrebări

Related to Întreabă un filosof

Related ebooks

Philosophy For You