Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regulile managementului: Cod de conduită pentru a deveni manager de succes
Regulile managementului: Cod de conduită pentru a deveni manager de succes
Regulile managementului: Cod de conduită pentru a deveni manager de succes
Ebook283 pages3 hours

Regulile managementului: Cod de conduită pentru a deveni manager de succes

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Unii consideră că este foarte ușor să fii manager și să coordonezi oameni. Aceștia par a fi lideri înnăscuți, care negociază cu ușurință cu sistemul economic sau politic, cu oamenii și cu obiectivele. Oare știu ei ceva ce noi nu știm? Există ceva ce putem învăța cu toții? Răspunsul este un da categoric. Ei cunosc Regulile Managementului.
Aceste reguli sunt principiile după care se orientează și pe care le respectă întotdeauna. Ele îți arată cum să îți inspiri echipa pentru a-și atinge potențialul maxim și a obține rezultate, cum să te monitorizezi pe tine și să-ți respecți standardele, cum să fii un tampon între șefi și echipa ta, cum să te porți cu dienții. Regulile Managementului te vor ajuta să spui ceea ce trebuie, să faci ceea ce trebuie și să știi instinctiv cum să gestionezi fiecare situație.
În această nouă ediție a bestsellerului internațional, Richard Templar a adăugat 10 reguli noi pentru a te ajuta să devii un manager mai bun și să atingi succesul cu ușurință. Astfel, când vei fi abordat de firme de recrutare sau promovat (din nou), nimeni nu va fi surprins. Iar tu, cel mai puțin dintre toți.
ALȚII POT FI BUNI. TU VEI FI MAI BUN.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807190
Regulile managementului: Cod de conduită pentru a deveni manager de succes

Related to Regulile managementului

Related ebooks

Management For You